Welkom op de website van de Vrouw Vennemolen

Privacyverklaring

De website van de Vrouw Vennemolen bevat een contactformulier en een gastenboek. Hier wordt er gevraagd om een aantal persoonsgegevens:

Deze gegevens worden bij het contactformulier uitsluitend gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, en bij het gastenboek om uw naam en eventueel uw website op de website te kunnen tonen. De gegevens worden niet verstrekt aan derden. Gegevens die in het contactformulier worden ingevuld, worden niet bewaard in een database. Wanneer u iets in het gastenboek schrijft, worden deze gegevens wel bewaard in een database om deze op de website te kunnen tonen.

Om de website te kunnen bezoeken, bent u niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Contact opnemen zonder persoonsgegevens te verstrekken is niet mogelijk; wel kunt u, in plaats van het contactformulier in te vullen, een (anonieme) e-mail sturen naar info@vrouwvennemolen.nl. In dit geval verstrekt u alleen uw e-mailadres. Een bericht achterlaten in het gastenboek is uiteraard niet verplicht.

Als ‘betrokkene’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens die over u worden bewaard. Ook heeft u altijd het recht om toestemming voor een bepaalde verwerking in trekken, en om een klacht te indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Vrouwvennemolen.nl maakt geen gebruik van automatische besluitvorming.

Cookies en diensten van derden

Vrouwvennemolen.nl gebruikt zelf geen cookies. Wel is er op de pagina's 'Gastenboek' en 'Contact' een zogeheten ‘ReCaptcha’ opgenomen om spam tegen te gaan. Deze dienst wordt verzorgd door Google. Gegevens die via deze dienst worden verstrekt, worden verzonden naar een server van Google en daar verder verwerkt. Zie voor meer informatie het privacybeleid en het cookiebeleid van Google.