Welkom op de website van de Vrouw Vennemolen

Restauratie

De molen is in zijn lange geschiedenis meerdere malen opgeknapt en gerestaureerd. De laatste ingrijpende restauratie dateert van 1997-1998. In 1996 bleek de technische staat van de molen erg slecht te zijn. De vloeren water rot, de fundering was verzakt en de molen kon nauwelijks nog draaien. Het malen ging al helemaal niet meer vanwege onder andere een volledig versleten scheprad, kapotte krimpmuren en slecht metselwerk. Besloten is om de molen ingrijpend te restaureren. Om het geld bij elkaar te krijgen hebben de inwoners van Oud Ade diverse acties opgestart en zelfs een Molenweekend gehouden. Ook de Rijnlandse Molenstichting, de gemeente en allerlei belangenbehartigers hebben zich flink ingespannen om het vele geld op tafel te krijgen. En dit is gelukt! De molen is weer geheel maalvaardig gemaakt. Op deze site vindt u alle ons bekende restauratiefoto's die in deze periode zijn gemaakt.

In 2009 bleek dat enkele burriebalken in het bovenhuis erg slecht werden en zelfs waren gespleten. Wanneer je oude materialen gaat vervangen, kom je altijd weer nieuwe mankementen tegen. Dus werd het herstelwerk iets uitgebreider dan men kon vermoeden. Maar het resultaat is er dan ook naar. De molen is weer prima in orde en kan het zware maalwerk weer aan. In 2010 en 2011 zal het schilderwerk worden aangepakt. De molenaar is alvast begonnen met de ondertoren, het scheprad plus de schepradkast en de vlonders. Het onderhoud aan de molens is erg intensief. Hiervoor is zeer veel geld nodig. De Rijnlandse Molenstichting doet er dan ook alles aan om voldoende middelen bijeen te brengen om de molens in goede staat te houden. Onderhoudssubsidies van gemeenten en giften van particulieren maakt dit noodzakelijk onderhoud mogelijk.